O nas

Drukuj
ekokarpaty bigPodkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe EKO-KARPATY powstało w 1993 r. na terenie upadłej Spółdzielni Usług Rolniczych w Tarnowcu k. Jasła. Początkowo produkowało filce i bardzo proste włókniny filtracyjne, ale wraz z rozwojem zakładu, wdrażaniem nowych technologii, zakupem nowych maszyn i urządzeń rozszerzało gamę produkowanych wyrobów.
 
W ciągu 15-tu lat działalności PCPW EKO-KARPATY cały czas inwestując w swój rozwój, rozwinęło się w nowoczesne, prężne i wielozakładowe przedsiębiorstwo ( Tarnowiec, Boguchwała i Głogów Młp. ), wykształcając swoją specyfikę i unikalny na polskim rynku charakter bardzo aktywnego innowatora, twórcy i współtwórcy wielu nowoczesnych technologii, twórczo i aktywnie współpracującego z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.  Aktywnie działamy w Stowarzyszenie Włókienników w Polsce, Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie oraz nowo powstałej w Polsce Centrum Zaawansowanych Technologii „Człowiek, środowisko, antyterroryzm-ochrona przed skażeniami” powołanym przez WICHiR w Warszawie oraz GIG w Katowicach, do którego należą największe instytuty w Polsce i nieliczni przedsiębiorcy.

 

 Wdrożone projekty:

Obecnie firma realizuje opracowanie technologii do wdrożenia innowacyjnej pierwszej w Polsce nanowłóknin do filtracji(proj. cel. FSNT-NOT nr ROW-II-361-2008 na nanofiltry do AGD), i projekt celowy na nanowłókninyobuwnicze ROW-II-376-2008. oraz wykonuje badania w ramach projektu rozwojowego nr. R 08 031 01 pt. „Materiały z aktywnych włókien i nanowłókien węglowych”; tworząc w ten sposób nowy na polskim rynku segment wyrobów o najwyższym z dostępnych obecnie na świecie zabezpieczeniu antygrzybicznym, antybakteryjnym i antyalergennym. 

Dorobek przedsiębiorstwa stanowi: