Nagrody i wyróżnienia

Drukuj
Dotychczasowy dorobek Grupy EKO-KARPATY to :

 

Za swą działalność badawczo-rozwojową Grupa EKO-KARPATY otrzymała 2 nagrody Ministra Nauki oraz ponad 30 innych nagród i wyróżnień uzyskanych na poziomie województwa podkarpackiego i w skali ogólnokrajowej.

 

Do najbardziej prestiżowych z nich należą:

 

Nasze rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii uznane zostały przez Ministerstwo Gospodarki jako modelowe w skali kraju, a Marszałek Województwa Podkarpackiego uznał je za wizytówkę regionu i umieścił w spotach promujących województwo podkarpackie. Informacje na ten temat były szeroko propagowane w środkach masowego przekazu oraz na otwarciu Targów Innowacji ITM w Poznaniu.