Geowłókniny

Drukuj

Oferowane przez naszą firmę geowłókniny mają zastosowanie w budownictwie dróg, wysypisk śmieci, parkingów, chodników, placów manewrowych, wzmocnieniu skarp i nasypów. Służą do   stabilizacji podłoża bowiem zwiększają stateczność oraz nośność podłoża z gruntów drobnoziarnistych, filtrują i wzmacniają podłoże, oddzielają grunt nasypowy od podłoża w taki sposób, że nie dochodzi do wymieszania warstw, działają jako  filtr w systemach drenażowych, w których istnieje niebezpieczeństwo zatkania drobnymi cząsteczkami gruntu, zabezpieczają przed erozją.

 

Lp.

Nazwa

Symbol

Skład surowcowy

Gramatura

Grubość

Kolor

1

włóknina igłowana

WI-120

PES

120

1,5

biały

2

włóknina igłowana

WI-150

PES

150

1,5

biały

3

włóknina igłowana

WI-200

PES

200

2,0

biały

4

włóknina igłowana

WI-300

PES

300

2,5

biały